Ik heb bijna 30 jaar in de juridische wereld gewerkt. De werkdruk en hoge eisen zorgden ervoor dat ik niet zonder een goede tijdsindeling kon. Het stellen van de juiste prioriteiten was noodzakelijk. In dit kader heeft timemanagement altijd mijn belangstelling gehad.

Daarnaast kwam ik in aanraking met Professional Organizing, een van oorsprong Amerikaans vak dat sterk in opkomst is in Nederland.

Tezamen met alles wat ik ondertussen had geleerd over timemanagement gaf het mij een sterke basis om prioriteiten te stellen en werk op tijd af te ronden.

Organizing en timemanagement versterkt door coaching

In sommige gevallen gaat het niet alleen om het inrichten van werk en de besteding van tijd. Het vraagt soms om een andere manier van kijken naar het werk. Om hierin te kunnen begeleiden heb ik me verdiept in oplossingsgericht coachen. Deze coaching techniek gebruik ik om veranderingen vanuit het perspectief van de cliënt in te kunnen zetten.

Liesbeth Mantel

Neem contact op
Liesbeth Mantel

organizing

Efficienter en effectiever werken in een geordende omgeving

timemanagement

Efficienter en effectiever werken door een goede planning

coaching

Efficienter en effectiever werken door op een goede manier met je werk om te gaan

je kunt flow in work vinden op

NBPO aspirant lid