Gisteren is de persconferentie van Rutte en De Jonge bekeken door 6,5 miljoen. Persoonlijk ben ik heel blij dat het weer zo in de belangstelling staat. Ik woon in Amsterdam Nieuw-West, een van de brandhaarden in Nederland.

Nieuwe thuiswerkperiode

Ondertussen gaan we weer thuis werken.

Wat de intelligente lock down in ieder geval heeft laten zien, is dat je mensen in drie groepen kunt verdelen.

 • Een groep die thuiswerken heerlijk vindt, veel werk verzet en zich veel beter kan concentreren.
 • Een groep die op beide plekken goed uit de voeten kan.
 • Een groep die thuiswerken vreselijk vindt, minder werk gedaan krijgt omdat ze zich bijvoorbeeld niet goed kunnen concentreren.

Vooral de laatste groep zal het nu moeilijk krijgen.

Hoe maak je nu het beste van de nieuwe thuiswerkperiode?

Hoe gebruik je je ervaringen uit de vorige periode?

Dit voorjaar zat je in een situatie dat je niet alleen thuis zat.  Ook je kinderen waren thuis. Die moest je ook opvangen. Voorlopig lijkt het erop dat de scholen openblijven.

Heb je toen afspraken gemaakt met je partner of huisgenoten over focusmomenten? Zo ja, ging dat goed?

Evalueer wat goed ging en wat verbeterd kan worden. Maak op basis daarvan nieuwe afspraken.

Heb je geen afspraken gemaakt en ad hoc gewerkt? Ga dan om tafel zitten en bespreken hoe jullie de focusmomenten kunnen verdelen. Denk daarbij ook aan de volgende punten:

Uitzoeken wat je nodig hebt

Hoeveel rust en ruimte heb je voor je werk nodig? En hoe kun je dat voor elkaar krijgen met een of meerdere huisgenoten?

Je hebt in ieder geval van de eerste thuiswerkperiode geleerd.

 • Wat vond je toen moeilijk? Was er iets waar je je aan ergerde?
 • Bekijk je normale taken. Waar liep je de eerste thuiswerkperiode vast? Heb je het toen op kunnen lossen?
  • Zo ja, wat heb je precies gedaan?
  • Als het niet gelukt is, wat heb je nu nodig om het te voorkomen?
 • Als je geconcentreerd moet werken doe je dat dan het liefste in de ochtend of in de middag?
 • Wat zijn de vaste contactmomenten met je collega’s?

Op basis van deze punten kun je met je partner opnieuw afspraken maken

digitale agenda

Calendar Planner Organization Management Remind Concept

Doelen stellen

Doelen stellen wordt meestal in verband gebracht met de goede voornemens op 1 januari. Maar je doelen kun je ook per week stellen. Wat wil je of moet je deze week gedaan hebben? En wat moet je daarvoor vandaag doen?

Het formuleren van doelen per week is altijd goed. Als je thuis werkt is het nog veel belangrijker. Om je momentum vast te houden moet je je kunnen richten op een resultaat. Je hebt tenslotte nu minder ondersteuning en krijgt minder positieve motivatie van je collega’s.

Hou contact

Misschien wel het belangrijkste punt: Hou contact met je collega’s.

Werk je veel met iemand samen? Zorg dan voor een contactmoment op elke werkdag. Pak even de telefoon en bespreek in een paar minuten de stand van zaken.

Heb je een collega met wie je vaak gaat lunchen of iemand die je vaak spreekt, zoals een kamergenoot? Zorg dat je ook met hem of haar regelmatig contact houdt.

En als je toch met elkaar praat, bespreek dan ook eventuele problemen die je tegenkomt bij het thuiswerken. Misschien heeft je collega wel een hele slimme oplossing.

Werkgevers, HR-adviseurs en Teammanagers

Voor jullie geldt het bovenstaande natuurlijk ook. Maar bij jullie ligt nog een extra taak en uitdaging. Hoe hou je je medewerkers gemotiveerd?

Ook jullie hebben veel geleerd uit de eerste periode. Waarschijnlijk hebben jullie een aardig beeld hoe de medewerkers reageren op deze situatie. Je weet met wie je een paar keer in de week contact moet hebben.

Er zullen ook medewerkers zijn met wie je, misschien onbedoeld, minder contact hebt gehouden. Sommige medewerkers vinden dat niet erg. Maar als je het contact een beetje op z’n beloop laat, dan heb je voordat je het weet een ongemotiveerde medewerker.

Zorg voor vaste contactmomenten met al je medewerkers.

De afspraken

Dat zijn veel afspraken en contactmomenten. Hoe zorg je dat je die ook allemaal nakomt? De oplossing hiervoor is het blokken van tijd in je agenda.

Heb je geen digitale agenda? Dan is dit echt het moment om te switchen. Zorg dat je directe collega’s kunnen zien wanneer je tijd vrij hebt. Dit betekent voor jou dat je tijd blokt voor je taken.

Je kunt als het nodig is je agenda zo afschermen dat je collega’s alleen zien dat je een afspraak hebt, niet met wie of wat op dat moment gepland staat. De eenvoudigste manier daarvoor is om de afspraak privé te maken.

Andere manieren kun je vinden op de volgende sites:

Deel je agenda ook met je huisgenoot, of maak een gezamenlijke agenda. Als jullie een gedeelde agenda hebben wordt het leven opeens een stuk makkelijker.

Dromen blijven vaak dromen. Wil je van die dromen doelen maken?