November, het jaar is weer bijna voorbij. Hoog tijd om vooruit te kijken zou je zeggen. In deze post vertel ik je waarom het goed is om toch nog een keer terug te kijken. Reflectie is de basis om in 2021 te bereiken wat je je hebt voorgenomen.

Er is in het afgelopen jaar veel anders gegaan dan we hadden gehoopt, voorzien of gepland. Doelen zijn niet bereikt, goede voornemens niet volgehouden.

Je zult nu roepen: ja de crisis, en we zitten er nog middenin! Je hebt helemaal gelijk natuurlijk. Toch is het goed om te reflecteren op wel-of niet-behaalde doelen van het afgelopen jaar.

Wat is gelukt?

De wereld om ons heen is drastisch veranderd. Het zal niet meer teruggaan naar de wereld van vóór 2020. En juist door al deze veranderingen is reflecteren goed. Je kunt nu namelijk heel goed zien welke doelen sowieso bereikbaar waren, welke gewoonten je hebt vastgehouden.

Je ziet ook wat níet gelukt is. En hoe vervelend dat ook is, hier zit je mogelijkheid om te groeien. Nogmaals, de crisis heeft een grote invloed op wat niet is gelukt.

 • Was je op de goede weg in het eerste kwartaal? Is de reden dat je je doel niet hebt bereikt de uitzonderlijke situatie van het afgelopen jaar?
 • Of was je in het eerste kwartaal al niet op schema?

Ambitie, wat wil je bereiken?

Zoals gezegd, de wereld van voor 2020 krijgen we niet meer terug. Het is lastig om je voor te stellen hoe het er volgend jaar uit zal zien. Komt er een vaccin of een medicijn? Of blijven we voorlopig nog in de huidige golfbewegingen steken?

Met die onzekerheid gaan we plannen maken en focus aanbrengen voor het komende jaar. En juist daarom is reflectie op je ambities, motivaties en voornemens van belang.

Heb je nog dezelfde ambities?

De omstandigheden zijn veranderd. In het ergste geval ben je je baan kwijtgeraakt. Of misschien vallen er veel ontslagen en je weet nog niet of jou dit ook gaat overkomen.

Is je werk zo veel veranderd dat je iets anders wilt gaan doen? Of heb je door die verandering juist veel meer plezier in je werk gekregen?

Is je ambitie onveranderd? Dan blijft de vraag of die nog op dezelfde manier te verwezenlijken is.

Dit zijn redenen om je ambities eens opnieuw te bekijken. Veel mensen zullen een nieuwe punt op de horizon willen zetten.

Hoe wil je je doelen bereiken?

Over het algemeen zijn je ambities niet 180o gedraaid. Terugkijken naar het voorafgaande jaar is daarom niet alleen om te leren, maar ook praktisch. Welke plannen voor 2021 zijn ook voor je vernieuwde ambities relevant?

En hoe zijn die plannen gegaan?

Was je op de goede weg?

Is de reden waarom je je plan niet hebt voltooid de veranderende omstandigheden? En is het nog steeds nodig om je ambities waar te maken? Dan is het zaak om het nu weer centraal te zetten.

Als je rekening houdt met:

 • Regelmatig thuiswerken
 • Verminderde mobiliteit
 • Verandering van levensstijl, minder elkaar in persoon zien
 • Zorg voor familie of vrienden die nu andere dingen van je vragen
 • En eventuele quarantaines

Wat kun je dan veranderen om alsnog dit doel te behalen?

Was je niet op schema?

Of was je zelfs nog helemaal niet begonnen?

Dan is het goed om te achterhalen waarom.

 • Was je niet gemotiveerd?
  Als je niet genoeg gemotiveerd was, is het dan wel iets wat je echt wilt bereiken? Helpt het plan om je bijgestelde ambities te vervullen?
 • Is er iets tussengekomen, anders dan de coronacrisis?
  Wat kun je dan doen om het weer op te pakken?
 • Was het voorgenomen doel of waren de stappen daar naartoe te groot of niet goed omschreven?
  Kun je deze dan kleiner en specifieker maken?

Zijn je ambities gedeeltelijk veranderd, dan zijn je doelen waarschijnlijk ook veranderd. Welke plannen kan of moet je maken om je nieuwe ambities te bereiken?

Tenslotte

Dromen mag altijd. En dat is ook een goede manier om ambities en doelen vast te stellen. Het leuke is dat je op die manier je dromen dichterbij brengt. Je kunt beginnen om ze te verwezenlijken door doelen te stellen.

Hoe je dat kunt vertalen naar concrete plannen is het onderwerp van mijn volgende blog én van mijn volgende nieuwsbrief. Schrijf je hieronder in zodat je op de hoogte blijft.

Dromen blijven vaak dromen. Wil je van die dromen doelen maken?